Čiarové kódy v zdravotníctve zvyšujú efektivitu poskytovanej starostlivosti

Čiarový kód od roku 1974, keď bol vynájdený, našiel široké uplatnenie naprieč rôznymi odbormi, nevynímajúc zdravotníctvo. Prispieva v ňom predovšetkým k vyššej miere bezpečnosti a efektivity starostlivosti o pacientov. V tomto článku sa pozrieme, aké ďalšie výhody čiarový kód do zdravotníctva prináša a z akého dôvodu sa v ňom najviac uplatnil práve jeden konkrétny typ čiarového kódu.

V zdravotníctve zohráva nesmierne dôležitú úlohu presnosť, rýchlosť a spoľahlivosť, aby mohla byť pacientom poskytnutá čo najlepšia možná starostlivosť a správa zdravotníckych procesov bola efektívna. Čiarový kód je tak v tomto dynamickom prostredí nevyhnutným nástrojom, ktorý umožňuje prehľadné sledovanie zásob, presnú správu záznamov o pacientoch a mnohé ďalšie výhody. Zistite, prečo v ňom našiel veľké uplatnenie práve kód Data Matrix.

Príklady využitia čiarových kódov v zdravotníctve

  • Identifikácia pacientov, liekov a lekárskych zariadení
  • Sledovanie zásob liekov a zdravotníckych potrieb a ich dát expirácie
  • Správa lekárskych záznamov a ich presné a rýchle načítavanie do elektronických systémov Označenie vzoriek v laboratóriách a sledovanie cesty ich analýzy
  • Plánovanie termínov lekárskych procesov a schôdzok s pacientmi
  • Zjednodušenie procesu platby za lekárske služby a ďalšie možnosti využitia

Aké výhody prináša do zdravotníctva kód Data Matrix

Data Matrix je 2D čiarový kód, ktorý je tvorený maticou čiernych a bielych štvorcových buniek. Je špecifický tým, že je schopný kódovať veľké množstvo informácií na relatívne malom priestore a nachádza tak široké uplatnenie pri označovaní liekov a lekárskych záznamov, ktoré bývajú obmedzené priestorom. Kľúčovými vlastnosťami sú tiež jeho vysoká odolnosť voči poškodeniu a možnosť jednoduchého a rýchleho skenovania pomocou špeciálnych čítačiek.