Quality Support & Monitoring Services

Služby a činnosti v oblasti dokumentácie, edukácie a normalizácie v oblastiach kontroly kvality produktov, služieb, ISO ako aj ochrany ŽP. Zároveň zabezpečujeme služby zamerané na QMS, EMS a IMS ako aj ďalšie služby podľa požiadaviek zákazníkov. QSMS

info@qsms.online

https://qsms.sk/